Radiologija u poliklinici Džinić

Radiologija je grana medicine koja obuhvata prevashodno neinvazivno snimanje unutrašnjosti organa radi dijagnostike bolesti i povreda sa ciljem davanja odgovarajuće terapije. Veoma je korisna kako u dijagnostici određenih bolesti i stanja tako i u prevenciji bolesti unutrašnjih organa. Dijagnostika ultrazvukom omogućava lekarima brz uvid u stanje pacijenta i postavljanje vrlo preciznih dijagnoza što je neophodno za delji tretman i davanje prave terapije za pacijenta.

Ultrazvučnom dijagnostikom mekih tkiva dobija se uvid u stanja i bolesti, pljuvačnih žlezda, štitaste žlezde, limfnih žlezda vratne regije, pazušnih i preponskih limfnih žlezda, kože i potkožnih tkiva.  Indikacije za dijagnostiku su: bol, otekline, problemi sa gutanjem i disanjem, nasledne predispozicije, nejasna febrilna stanja, maligne bolesti, traumatske povrede, preoperativna priprema pacijenata i postoperativni i posterapijski kontrolni pregledi.

Ultrazvučni djagnostika koštano-mišićnog sistema omogućava uvid u stanje mišića, zglobova, tetiva, ovojnica zglobova, pratećih struktura zglobova (burzi), ligamenata i drugog. Indikacije za dijagnostiku su: različita bolna stanja kostiju i zglobova, otekline, traumatske povrede, efuzije, sinovitisi, burzitisi, artritis, rupture, tendinitisi, maligne bolesti, strana tela, degenerativne promene, postoperativni i posterapijski kontrolni pregledi.

pregled ultrazvukom radiologija novi sad

Ultrazvučnom dijagnostikom abdomena stiče se uvid u strukturu visceralnih organa – bubrega, jetre, žučne kese, slezine, pankreasa, mokraćne bešike, prostate, retroperitonealnih limfnih čvorova. Indikacije za dijagnostiku su: različite bolne tegobe u stomaku, otekline, traumatske povrede, ascites, maligne bolesti, strana tela, redovan preventivni pregled, preoperativna priprema, postoperativni i posterapijski kontrolni pregled.

Ultrazvučnom dijagnostikom dojki se stiče daje uvid u žlezdano tkivo dojki, podležućeg masnog tkiva, ligamenata, limfnih nodusa dojke i aksile. Indikacije za dijagnostiku su: redovan preventivni pregled, nasledne predispozicije, bol, otekline, traumatske povrede, ciste, tumori, postoperativni i posterapijski kontrolni pregled.

Ultrazvučni dijagnostikom štitaste žlezde dobija se uvid u žlezdano tkivo žlezde i odnose žlezde sa okolnim strukturama. Indikacije dijagnostiku su: bol, otok vrata u regiji štitne žlezde, traumatske povrede, ciste, tumori, slučajevi metaboličkog i hormonskog dizbalansa (TSH, T3, T4), redovan preventivni pregled, nasledne predispozicije, praćenje struma, preoperativna priprema pacijenata, postoperativni i posterapijski kontrolni pregled.

Pregledi se obavljaju na ultrazvučnom aparatu koji je opremljen sondama za klasične preglede (jetre, bubrega, bešike itd.) i za specijalizovane preglede krvnih sudova vrata i nogu (Doppler arterija i vena), površnih tkiva, štitne žlezde, dojke, testisa.
Pregledi su bezbolni, bez štetnih zračenja, obavljaju se u relativno kratkom vremenskom periodu a nalaz lekara specijaliste dobijate odmah.

Zakažite pregled - Poliklinka

  Dr Nikola Komazec
  Radiolog

  Dr Nikola Komazec

  Dr Nikola Komazec u poliklinici Dzinic obavlja ultrazvučne preglede:

  gornjeg i donjeg abdomena,
  štitaste žlezde,
  mekih tkiva,
  osteomuskularnog sistema,
  kolor dopler karotidnih arterija

  Prepoznat kao veliki stručnjak u oblasti radiologije, Dr Komazec svojim trudom, zalaganjem i posvećenim odnosom prema pacijantima pruža odličnu uslugu u okviru Džinić Poliklinike.
  Učesnik je velikog broja međunarodnih projekata i studija, od kojih su samo neki "Discharge" i "Trivalu".

  Dr Dragica Putnik Ješić
  Radiolog

  Dr Dragica Putnik Ješić

  Dr Dragica Putnik Ješić je rođena 1978. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

  Zvanje specijaliste radiologije stekla je 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, dok je diplomu uže specijalizacije iz angiologije stekla 2024. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  Od 2005. godine radi u Univerzitetskom kliničnom centru Vojvodine, sa trenutnom pozicijom Šefa neinvazivne vaskularne dijagnostike.

  Aktivno učestvovala kao predavač na više škola i kurseva iz oblasti dopplera.
  Svoje znanje i veštine usavršava na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima.
  Govori engleski jezik.

  Zakažite pregled - Poliklinka

   Dr Nikola Komazec

   Biografija

   Ime i prezime, datum i mesto rođenja:
   Nikola Komazec, 10.3.1983, Zadar, RepublikaHrvatska

   Obrazovanje:
   Medicinski fakultet u NovomSadu završio2009godine sa prosečnom ocenom 8,54. Diplomirao na temu “Hirurška revaskularizacija miokarda nakon implantacijekoronarnog stenta” sa ocenom 10 Specijalističke studije iz radiologije završio 2016 godine. Subspecijalističke sudijije iz oblasti Interventnaradiologija“ završio 2023 godine Govori engleski(B2) i služi se španskim jezikom(Anivo).

   Zaposlenje:
   Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine,Sremska Kamenica, Klinika za kardiologiju

   Odeljenje:
   Šef odseka radiološke dijagnostike i interventneradiologije na IKVBV Sremska Kamenica

   Zanimanje: Lekar specijalista radiolog, subspecijalista interventne radiologije

   Publikacije:
   - Kovačević P, Mihajlović B, Velicki L, Redžek A, Ivanović V, Komazec N. Ministernotomy: A preliminary experience in heart valve surgery.Vojnosanitetski pregled. 2011;68(5):405–9. Kovacevic P, Velicki L, Komazec N, Vujin B,
   - Ivanovic V, Golubovic M. Early graft thrombosis due to antithrombin III deficiency following CABG.Herz. 2011 Mar 1;36(2):144–6.
   - Cankovic M, Dabovic D, Komazec N, Tadic S,Petrovic M, Debeljacki D, et al. MINOCA causedby plaque erosion. Srce i krvni sudovi. 2021;40(1):15-18.
   - Čanković M, Čanji T, Debeljački D, Komazec N, Petrović M, Velicki L. Primary PCI in a patient with anomalous origin of the left coronary arteryfrom the opposite sinus of valsalva and left main coronary artery occlusion. Vojno sanitetski pregled. 2022 OnLine-First;(00):44–44.
   - Ilic A, Debeljacki D, Komazec N, Preveden A, Cankovic M, Preveden M. High take-off right coronary artery – computed tomography in themanagement of acute coronary syndrome. Adv Interv Cardiol. 2022;18(2):173–4.
   - Redzek A, Preveden A, Todic M, Komazec N,Spirovski M, Samardzija G, et al. Primary neuroendocrine tumor of the heart. Successfulmanagement of an extremely rare disease. Kardiologia Polska (Polish Heart Journal).2022;80(2):226–8.
   - Preveden A, Redzek A, Todic M, Komazec N, Spirovski M, Samardzija G, et al. Rare cardiac tumors represent an ultimate challenge for thewhole Heart Team. Authors’ reply. Kardiologia Polska (Polish Heart Journal).2022;80(3):380–1.
   - Milenko Rosić, Ranko Zdravković, Nikola Komazec, Vesna Rosić An anususal case of localisation of pappillary fibroelastoma on the upstream side od the tricuspid valve Kardiologia Polska (Polish Heart Journal).2023 Clinical Vignette

   Usavršavanja:
   -CT skola Novi Sad 2012 učesnik, 2019 predavač -3rdCentral European Conference on NoninvasiveCardiovascular Imaging, Budapest 2012
   -ECR, Vienna 2013
   -MRI imaging of the heart, Ljubljana 2019
   -Endovascular courses(endovascular aortic repair)Ljubljana 2019, 2020,2022,2023
   -Predavač na kardiološkim kongresima sameđunarodnim učešćemKISS, MTF, Basics-u, NOVAK,Nacionalnom kardiološkom kongreesu, CT školi

   Uža specijalnost:
   CT koronarografije( CT snimanje krvnih sudova srca), CTprefuzija srca(funkcionalno ispitivanjesrca), CT angiografije (CT snimanje krvnihsudova organizma),kompletna ultrazvučna I RTG dijagnostika, endovaskularni tretman aorte I perifernih arterijskihkrvnihsudova

   Projekti i studije:
   Učesnik međunarodnog “discharge” projektaUčesnik TRIVALU studije.