Estetska medicina Džinić Poliklinika

Prema Američkoj akademiji estetske medicine, jedne od najstarijih i najuticajnijih institucija u toj oblasti, estetska medicina obuhvata sve procedure koje imaju za cilj da poboljšaju fizički izgled i zadovoljstvo pacijenata koristeći neinvazivne ili minimalno invazivne procedure. 

Estetska medicina je preventivna grana medicine koja je zasnovana na činjenici da sa negom kože treba početi što ranije jer se već nakon tridesete godine usporavaju procesi regeneracije. Ona predstavlja novi trend u modernoj medicini jer pacijenti ne samo da žele da budu dobrog zdravlja, već žele da uživaju u životu što je više moguće, da budu fit i da minimiziraju efekte normalnog starenja. Sa starenjem se gubi mladalački izgled što ljudima ozbiljno može ugroziti samopouzdanje. Znaci starenja različito se manifestuju na licima ljudi; neko ima sitne tek vidljive bore dok neki ljudi poprimaju zabrinut ili „tužan“ izgled. Ako Vaše lice ne odaje i Vaš karakter sigurno ćete se osećati loše i prema okolini možete slati pogrešnu poruku. Jedna od najvažnijih nuspojava nehirurških metoda podmlađivanja je i dobar osećaj koji se javlja u Vama, jer znate da ste učinili nešto dobro za svoju kožu i za sebe.

Zakažite pregled - Poliklinka

    Prof. dr sci. med. Golub Samardžija

    Prof. dr sci. med. Golub Samardžija

    Prof. dr sci. med. Golub Samardžija – sertifikovani lekar estetske medicine u poliklinici Džinić i subspecijalista patolog-citolog stalno zaposlen u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i vanredni profesor na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je 2016. godine odbranio doktorsku tezu i stekao zvanje doktora nauka.