U Poliklinici Džinić radimo

KAKO IZDGLEDA KOMPLETAN OFTALMOLOŠKI PREGLED?

Svaki očni pregled sastoji se iz nekoliko delova a omogućava nam da precizno odredimo dioptriju, izmerimo očni pritisak, pregledamo očno dno, žutu mrlju i vidni živac.

RAZGOVOR SA OFTALMOLOGOM

Očni pregled započinjemo razgovorom. Vaš oftalmolog će Vam prvo postaviti nekoliko bitnih pitanja vezanih za zdravlje vaših očiju, probleme koje imate sa vidom, opšte zdravlje vašeg organizma kao i lekove koje uzimate.

ODREĐIVANJE DIOPTRIJE I VIDNE OŠTRINE

U Očnim centrima Džinić prvo Vam kompjuterski odredimo dioptriju a potom tako dobijenu dioptriju proverimo naočarima sa odgovarajućim dioptrijskim staklima. Stakla, od kojih svako ima svoju dioptiju, mogu se menjati na naočarima vrlo lako.

7-20

Radiologija je deo medicine koja koristi neinvazivno snimanje unutrašnjosti organa radi otkrivanja bolesti i povreda sa ciljem pravovremene terapije. Primenjuje se kako u dijagnostici određenih indikacija tako i u prevenciji bolesti unutrašnjih organa.

Dijagnostika ultrazvukom znatno olakšava rad lekarima i omogućava postavljanje vrlo preciznih dijagnoza.

Koristi se za stvaranje slike unutrašnjih telesnih struktura – mekih tkiva, muskouloskeletnog sistema, abdomena, dojki, štitaste žlezde.

pregled ultrazvukom radiologija novi sad

Estetska medicina je preventivna grana medicine koja je zasnovana na činjenici da sa negom kože treba početi što ranije jer se već nakon tridesete godine usporavaju procesi regeneracije. Ona predstavlja novi trend u modernoj medicini jer pacijenti ne samo da žele da budu dobrog zdravlja, već žele da uživaju u životu što je više moguće, da budu fit i da minimiziraju efekte normalnog starenja.

Sa starenjem se gubi mladalački izgled što ljudima ozbiljno može ugroziti samopouzdanje. Znaci starenja različito se manifestuju na licima ljudi; neko ima sitne tek vidljive bore dok neki ljudi poprimaju zabrinut ili „tužan“ izgled. Ako Vaše lice ne odaje i Vaš karakter sigurno ćete se osećati loše i prema okolini možete slati pogrešnu poruku. Jedna od najvažnijih nuspojava nehirurških metoda podmlađivanja je i dobar osećaj koji se javlja u Vama, jer znate da ste učinili nešto dobro za svoju kožu i za sebe.

estetska medicina džinić

Kardiologija je specijalizacija interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, davanje prave terapije za bolesti srca i krvnih sudova. Na osnovu ličnog zahteva, ličnih potreba ili po preporuci porodičnog lekara potrebno je uraditi kardiloški pregled. Najčešći simptomi koji nas dovode kod kardiologa su: bol i pritisak u grudima, otežano disanje, oticanje potkolenica, osećaj lupanja srca, nesvest, vrtoglavica, povišen krvni pritisak itd. Sve većim stresom koji nam nameće okruženje i tempo života, javlja se i veća potreba za češćim i ranijim posetama kardiologu i u ranijoj zivotnoj dobi.

Kardiološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom oko njegovog subjektivnog osecaja i razloga dolaska, istoriju nekih drugih bolesti ako je bilo, kao i porodičnu anamnezu. Pregled podrazumeva detaljan i opširan razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, fizikalni pregled (opipavanje, slušanje rada srca, merenje krvnog pritiska), EKG i plan daljih ispitivanja – ultrazvuk srca, test opterećenja i holter EKG i krvnog pritiska.

kardiološki pregled novi sad

Onkologija je specijalizovana grana medicine i interdisciplinarna nauka koja se bavi uzrocima, faktorima, prevencijom, dijagnostikom i opštom prirodom pojave, rasta i davanjem prave terapije za tumor. Nažalost, u današnje vreme ima sve veći značaj iz godine u godinu uzimajući u obzir porast broja obolelih od malignih bolesti.

Pored patologa, učestvuju radiolozi, endoskopisti, specijalisti nuklerane medicine. Budući da su operativni postupci, zračenje, hemioterapija, hormonalna terapija i imunoterapija ključne metode za suprotstavljanje tumorima, u tretmanu onkoloških pacijenata ističu se pre svega hirurške disciplne, radioterapija, hematologija, imunologija i interna medicina. Specijalista onkologije u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti bavi se dijagnostikom i terapijom protiv malignih oboljenja. Onkolog ima ulogu u praćenju pacijenta od postavljanja dijagnoze karcinoma pa sve do završetka specifičnog terapijskog procesa.

poliklinika džinić onkologija

Razni pregledi i intervencije