Naš tim u Očnim centrima Džinić

Oftalmolozi

Prof. dr Miroslav Džinić

dr Milica Ivković

specijalista oftalmologije

dr Spomenka Konstantinović

 specijalista oftalmologije

DR TANJA ĐINOVIĆ

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

PROF. DR DESANKA GRKOVIĆ

specijalista oftalmologije

Optometristi

LJUBIŠA ĐUĐANOVIĆ

OPTOMETRISTA

TAMARA BLATNJICKI

OPTOMETRISTA

Fanni Toth

optometrista