Naš tim u Poliklinici Džinić

Naš tim

Doc. Dr Tatjana Miljković

Kardiologija

Dr Nikola Komazec

Radiologija

Dr Bojana Vranjković

Onkologija

Dr Golub Samardžija

Estetska medicina

Doc. Dr Milenko Čanković

Kardiologija

dR miroslav latinović

radiologija