Naš tim u Poliklinici Džinić

Naš tim

Dr Ljiljana Ćirić-Siriški

Opšta medicina

Dr Nikola Komazec

Radiologija

Dr Bojana Vranjković

Onkologija

Dr Golub Samardžija

Estetska medicina

Doc. Dr Milenko Čanković

Kardiologija

dR miroslav latinović

radiologija