Kardiologija u poliklinici Džinić

Kardiologija je specijalizacija interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, davanjem prave terapije za bolesti srca i krvnih sudova. Na osnovu ličnog zahteva, ličnih potreba ili po preporuci porodičnog lekara potrebno je uraditi kardiloški pregled. Najčešći simptomi koji nas dovode kod kardiologa su: bol i pritisak u grudima, otežano disanje, oticanje potkolenica, osećaj lupanja srca, nesvest, vrtoglavica, povišen krvni pritisak itd. Sve većim stresom koji nam nameće okruženje i tempo života, javlja se i veća potreba za češćim i ranijim posetama kardiologu i u ranijoj zivotnoj dobi.

kardiološki pregled novi sad

Kardiološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom oko njegovog subjektivnog osecaja i razloga dolaska, istoriju nekih drugih bolesti ako je bilo, kao i porodičnu anamnezu. Pregled podrazumeva detaljan i opširan razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, fizikalni pregled (opipavanje, slušanje rada srca, merenje krvnog pritiska), EKG i plan daljih ispitivanja – ultrazvuk srca, test opterećenja i holter EKG i krvnog pritiska.

Prvi kardioški pregledi počinju sa sistematskim pregledima u osnovnoj školi, a kod sportista je obavezan jednom godišnje.

Savet je da vodite računa o svom zdravlju i jednom godišnje obavite kardiološki pregled.

Zakažite pregled - Poliklinka

  Doc. Dr Tatjana Miljković
  Kardiolog

  Doc. Dr Tatjana Miljković

  Dr Stefan Andrić
  Kardiolog

  Dr Stefan Andrić

  Kardiolog

  Doc. Dr Milenko Čanković

  dr Marija Bjelobrk
  Kardiolog

  Dr Marija Bjelobrk

  Dr Marija Bjelobrk

  Biografija

  Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Od 2004. godine nalazi se u stalnom radnom odnosu, u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na Klinici za kardiologiju. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2008. godine, a užu specijalizaciju iz kardiologije i zvanje subspecijaliste - kardiologa stekla je 2014. godine. Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, upisala je školske 2012/2013. godine, doktorirala 2019. godine. Izabrana je u zvanje saradnika u nastavi na katedri za Internu medicinu, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2015. godine, od školske 2016. godine u zvanje asistenta, a od 2021. godine u zvanje docenta.

  Učestvovala je kao saradnik na projektu i studijski koordinator u više kliničkih studija iz oblasti srčane insuficijencije, poremećaja srčanog ritma, akutnog koronarnog sindroma/ishemijske bolesti srca i dislipidemije.

  Član Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa (ESC). U dva mandata sekretar kardiološke sekcije DLV.

  Godine 2010. obavila je stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije u ehokardiografskoj laboratoriji Univerzitetske klinike u Mesini, Italija, a 2011. godine u ehokardiografskoj laboratoriji u bolnici Pitie-Salpetriere Pariz, Francuska. U okviru realizacije jednog od projekata međusobne saradnje - twinning-a Vlade Lomabrdije i Vlade AP Vojvodine, 2013. godine obavila je stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije i kardiovaskularne rehabilitacije u Kardioavskularnom Departmanu bolnice u Lecco-u. Tokom 2014.g obavila je stručno usavršavanje iz oblasti kardijalne rehabilitacije i spiroergometrijskog testiranja u Naučnom Institutu za Rehabilitaciju u Verunu, Italija- Fondazione Salvatore Maugeri. U nekoliko navrata boravila na stručnim usavršavanjima u rehabilitacionom centru „Thalassotherapia“ Opatija (Hrvatska).

  Učestvovala je u izradi više stručnih i naučnih radova, publikovanih u domaćim i stranim časopisima. Profesionalno se najviše bavi neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom – ehokardiografijom i angiologijom – Color – dopler ultrazvuk krvnih sudova, kao i kardijalnom rehabilitacijom i funkcionalnim ergometrijskim i spiroergometrijskim testiranjem. Od stranih jezika tečno govori i piše engleski jezik, služi se nemačkim jezikom.