Kardiologija u poliklinici Džinić

Kardiologija je specijalizacija interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, davanjem prave terapije za bolesti srca i krvnih sudova. Na osnovu ličnog zahteva, ličnih potreba ili po preporuci porodičnog lekara potrebno je uraditi kardiloški pregled. Najčešći simptomi koji nas dovode kod kardiologa su: bol i pritisak u grudima, otežano disanje, oticanje potkolenica, osećaj lupanja srca, nesvest, vrtoglavica, povišen krvni pritisak itd. Sve većim stresom koji nam nameće okruženje i tempo života, javlja se i veća potreba za češćim i ranijim posetama kardiologu i u ranijoj zivotnoj dobi.

kardiološki pregled novi sad

Kardiološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom oko njegovog subjektivnog osecaja i razloga dolaska, istoriju nekih drugih bolesti ako je bilo, kao i porodičnu anamnezu. Pregled podrazumeva detaljan i opširan razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, fizikalni pregled (opipavanje, slušanje rada srca, merenje krvnog pritiska), EKG i plan daljih ispitivanja – ultrazvuk srca, test opterećenja i holter EKG i krvnog pritiska.

Prvi kardioški pregledi počinju sa sistematskim pregledima u osnovnoj školi, a kod sportista je obavezan jednom godišnje.

Savet je da vodite računa o svom zdravlju i jednom godišnje obavite kardiološki pregled.

Zakažite pregled - Poliklinka

  Doc. Dr Tatjana Miljković
  Kardiolog

  Doc. Dr Tatjana Miljković

  Dr Stefan Andrić
  Kardiolog

  Dr Stefan Andrić

  Kardiolog

  Doc. Dr Milenko Čanković