Kardiologija u poliklinici Džinić

Kardiologija je specijalizacija interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, davanjem prave terapije za bolesti srca i krvnih sudova. Na osnovu ličnog zahteva, ličnih potreba ili po preporuci porodičnog lekara potrebno je uraditi kardiloški pregled. Najčešći simptomi koji nas dovode kod kardiologa su: bol i pritisak u grudima, otežano disanje, oticanje potkolenica, osećaj lupanja srca, nesvest, vrtoglavica, povišen krvni pritisak itd. Sve većim stresom koji nam nameće okruženje i tempo života, javlja se i veća potreba za češćim i ranijim posetama kardiologu i u ranijoj zivotnoj dobi.

kardiološki pregled novi sad

Kardiološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom oko njegovog subjektivnog osecaja i razloga dolaska, istoriju nekih drugih bolesti ako je bilo, kao i porodičnu anamnezu. Pregled podrazumeva detaljan i opširan razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, fizikalni pregled (opipavanje, slušanje rada srca, merenje krvnog pritiska), EKG i plan daljih ispitivanja – ultrazvuk srca, test opterećenja i holter EKG i krvnog pritiska.

Prvi kardioški pregledi počinju sa sistematskim pregledima u osnovnoj školi, a kod sportista je obavezan jednom godišnje.

Savet je da vodite računa o svom zdravlju i jednom godišnje obavite kardiološki pregled.

Zakažite pregled - Poliklinka

  Doc. Dr Tatjana Miljković
  Kardiolog

  Doc. Dr Tatjana Miljković

  dr Marija Bjelobrk
  Kardiolog

  Dr Marija Bjelobrk

  Kardiolog

  Doc. Dr Milenko Čanković

  Dr Marija Bjelobrk

  Biografija

  Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Od 2004. godine nalazi se u stalnom radnom odnosu, u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na Klinici za kardiologiju. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2008. godine, a užu specijalizaciju iz kardiologije i zvanje subspecijaliste - kardiologa stekla je 2014. godine. Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, upisala je školske 2012/2013. godine, doktorirala 2019. godine. Izabrana je u zvanje saradnika u nastavi na katedri za Internu medicinu, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2015. godine, od školske 2016. godine u zvanje asistenta, a od 2021. godine u zvanje docenta.

  Učestvovala je kao saradnik na projektu i studijski koordinator u više kliničkih studija iz oblasti srčane insuficijencije, poremećaja srčanog ritma, akutnog koronarnog sindroma/ishemijske bolesti srca i dislipidemije.

  Član Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa (ESC). U dva mandata sekretar kardiološke sekcije DLV.

  Godine 2010. obavila je stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije u ehokardiografskoj laboratoriji Univerzitetske klinike u Mesini, Italija, a 2011. godine u ehokardiografskoj laboratoriji u bolnici Pitie-Salpetriere Pariz, Francuska. U okviru realizacije jednog od projekata međusobne saradnje - twinning-a Vlade Lomabrdije i Vlade AP Vojvodine, 2013. godine obavila je stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije i kardiovaskularne rehabilitacije u Kardioavskularnom Departmanu bolnice u Lecco-u. Tokom 2014.g obavila je stručno usavršavanje iz oblasti kardijalne rehabilitacije i spiroergometrijskog testiranja u Naučnom Institutu za Rehabilitaciju u Verunu, Italija- Fondazione Salvatore Maugeri. U nekoliko navrata boravila na stručnim usavršavanjima u rehabilitacionom centru „Thalassotherapia“ Opatija (Hrvatska).

  Učestvovala je u izradi više stručnih i naučnih radova, publikovanih u domaćim i stranim časopisima. Profesionalno se najviše bavi neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom – ehokardiografijom i angiologijom – Color – dopler ultrazvuk krvnih sudova, kao i kardijalnom rehabilitacijom i funkcionalnim ergometrijskim i spiroergometrijskim testiranjem. Od stranih jezika tečno govori i piše engleski jezik, služi se nemačkim jezikom.