Ablacija retine - mrežnjače

Ablacija Retine

Ablacija retine je patološki proces i predstavlja odvajanje neurosenzornog (unutrašnji deo) dela retine od retinalnog pigmentnog dela (RPE).